Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1214555
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane46678
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne25683
Ikona - strzałka prawaHistoria23301
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach23348
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki62479
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6549
Ikona - strzałka prawaKomunikaty255993
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru10743
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru2167
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18261
Ikona - strzałka prawaRegulamin28298
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu45957
Ikona - strzałka prawaKompetencje23899
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10985
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12943
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3613
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3512
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3489
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3542
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji10256
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002735
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006753
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010746
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014725
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018882
Ikona - strzałka prawaStarosta43631
Ikona - strzałka prawaWicestarosta23870
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu29386
Ikona - strzałka prawaKompetencje6282
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu19399
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8890
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu90608
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu84736
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty40805
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych19727
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje3819
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej3065
Ikona - strzałka prawaStatystyki2848
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru28580
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy20409
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki26644
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty543
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg51530
Ikona - strzałka prawaInformacje2208
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego18683
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu21077
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem48475
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia2927
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury32386
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia17113
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania3773
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska28694
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5781
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5015
Ikona - strzałka prawaDruki1072
Ikona - strzałka prawaKomunikaty159
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji6125
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności33642
Ikona - strzałka prawaInformacje8826
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1026
Ikona - strzałka prawaDział Prawny16336
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11749
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8542
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli13316
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa24923
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie953
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi14806
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1593
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie2209
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1852
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1650
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1741
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach2562
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka2063
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie2039
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1671
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie2172
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku2004
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1934
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1699
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie2148
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1630
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1853
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty738
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1957
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1890
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie2232
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie2550
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie1707
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz7572
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji19715
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13707
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego22035
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny17357
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny23036
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201410727
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3612
Ikona - strzałka prawaRadni4663
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6360
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7445
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5309
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5186
Ikona - strzałka prawaRok 20157850
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2398
Ikona - strzałka prawaRadni3119
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3682
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6399
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4315
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4585
Ikona - strzałka prawaRok 20167447
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2041
Ikona - strzałka prawaRadni3031
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3072
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4660
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3653
Ikona - strzałka prawaRok 20176061
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1666
Ikona - strzałka prawaRadni2249
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2483
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3698
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2918
Ikona - strzałka prawaRok 20182380
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu583
Ikona - strzałka prawaRadni860
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu727
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1196
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1042
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne282
Ikona - strzałka prawaPrzetargi3363
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty1453
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne462
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu1423
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181329
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany589
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa357
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu280
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie291
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173285
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1983
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1035
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1094
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie927
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164111
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3113
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1487
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1777
Ikona - strzałka prawaOpinie1434
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154970
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3567
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2224
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2627
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1996
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145860
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4258
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2571
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3275
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2212
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136606
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4155
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2871
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3692
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2469
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126359
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5698
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2931
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2792
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110231
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010146
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910320
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813098
Ikona - strzałka prawaBudżet 200711753
Ikona - strzałka prawaBudżet 200615239
Ikona - strzałka prawaBudżet 200516985
Ikona - strzałka prawaBudżet 200413251
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311387
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa7257
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3595
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13399
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22775
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego16238
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze168540
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne271
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie463
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice25210
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska25753
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27755
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów41975
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25767
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie18043
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów42745
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice22259
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11275
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19939
Ikona - strzałka prawaArchiwum14101
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10915
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10309
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10176

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 10:40:47, zmian dokonał(a): Konrad Mendyk

WCAG 2.0 (Level AA)