Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1146070
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane45433
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne25060
Ikona - strzałka prawaHistoria22632
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22666
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki61485
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6308
Ikona - strzałka prawaKomunikaty225651
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru9647
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru1736
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17625
Ikona - strzałka prawaRegulamin27107
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze31378
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza11443
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu44438
Ikona - strzałka prawaKompetencje23332
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10412
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12486
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3282
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3164
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3125
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3198
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji9676
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002550
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006553
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010546
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014512
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018638
Ikona - strzałka prawaStarosta41256
Ikona - strzałka prawaWicestarosta23069
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu28479
Ikona - strzałka prawaKompetencje6032
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18800
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8215
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu86387
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu80284
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty36521
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych19063
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje2843
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej2323
Ikona - strzałka prawaStatystyki2223
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22205
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15778
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru27657
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy19572
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki25675
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty183
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg49981
Ikona - strzałka prawaInformacje1859
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17966
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu20308
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem46291
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia2127
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury30225
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia11577
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2922
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska27343
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5498
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4766
Ikona - strzałka prawaDruki767
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji5267
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności30537
Ikona - strzałka prawaInformacje8091
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15656
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11158
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8009
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie1525
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1266
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1168
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1230
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach1897
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1409
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1390
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1204
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie1476
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1425
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1374
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1185
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie1500
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1126
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1333
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty521
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1404
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1329
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1665
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie1940
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie1074
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6977
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji19089
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13249
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21437
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16898
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22265
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20119264
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3433
Ikona - strzałka prawaRadni4171
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4272
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5122
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3913
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3595
Ikona - strzałka prawaRok 20127774
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2717
Ikona - strzałka prawaRadni3977
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3432
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4896
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3816
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3870
Ikona - strzałka prawaRok 20137671
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3091
Ikona - strzałka prawaRadni4036
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3338
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5125
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3780
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3719
Ikona - strzałka prawaRok 201410296
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3395
Ikona - strzałka prawaRadni4357
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5923
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6904
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5005
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4898
Ikona - strzałka prawaRok 20157359
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2189
Ikona - strzałka prawaRadni2860
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3386
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5974
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4058
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4161
Ikona - strzałka prawaRok 20166646
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1809
Ikona - strzałka prawaRadni2689
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2701
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4171
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1003
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3113
Ikona - strzałka prawaRok 20174204
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1177
Ikona - strzałka prawaRadni1550
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1506
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2448
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1654
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1970
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi978
Ikona - strzałka prawaBudżet 2018299
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany126
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa58
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu55
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie62
Ikona - strzałka prawaBudżet 20172610
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1478
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa734
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu686
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie665
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163621
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2608
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1254
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1436
Ikona - strzałka prawaOpinie1211
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154555
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3073
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1941
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2338
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1770
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145498
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3833
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2341
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2939
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1984
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136195
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3837
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2611
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3329
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2253
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126036
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5321
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2732
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2562
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119699
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109646
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099791
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812535
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710696
Ikona - strzałka prawaBudżet 200613818
Ikona - strzałka prawaBudżet 200515817
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412739
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310912
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne85136
Ikona - strzałka prawaPrzetargi413839
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty135848
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne48738
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa6662
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3199
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12942
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12752
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa24103
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie688
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi13891
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1136
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice24443
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska25025
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27166
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów40592
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25250
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17547
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów41870
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21708
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze160251
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10865
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18276
Ikona - strzałka prawaArchiwum13249
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10413
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9865
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9765

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-18 16:51:1, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)