Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1329277
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane49074
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne26798
Ikona - strzałka prawaHistoria24448
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach24513
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki64199
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6928
Ikona - strzałka prawaKomunikaty317229
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru13246
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru3290
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.2814
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19691
Ikona - strzałka prawaRegulamin30491
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu51384
Ikona - strzałka prawaKompetencje26860
Ikona - strzałka prawaPlan pracy12612
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady14381
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu4469
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej4250
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu4314
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna4258
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji12581
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021479
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061428
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101447
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141430
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20181752
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-2023278
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji3308
Ikona - strzałka prawaStarosta48222
Ikona - strzałka prawaWicestarosta26260
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu32274
Ikona - strzałka prawaKompetencje6776
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu21325
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu10875
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu98556
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu94679
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty48454
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych21178
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje6261
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej4778
Ikona - strzałka prawaStatystyki4307
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru30823
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy22193
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki28911
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty1461
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg54521
Ikona - strzałka prawaInformacje2879
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego20262
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem53171
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia4582
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1043
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury35685
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia27894
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania5459
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska31095
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy6272
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5440
Ikona - strzałka prawaDruki1687
Ikona - strzałka prawaKomunikaty732
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu7776
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności38643
Ikona - strzałka prawaInformacje10265
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2815
Ikona - strzałka prawaDział Prawny17870
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów13118
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP9703
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli14520
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa26670
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1400
Ikona - strzałka prawaRODO16482
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie307
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie2567
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie3755
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie3346
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie3069
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie2879
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach3965
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka3522
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie3836
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach2853
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie3671
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku3634
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie3513
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie3042
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie3613
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie2995
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym3169
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty1120
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie3180
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie3390
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie3641
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie4084
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie3034
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach202
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz8782
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji21040
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej14904
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego23424
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny18408
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny24638
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201411743
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3986
Ikona - strzałka prawaRadni5211
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu7125
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych8842
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5829
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5690
Ikona - strzałka prawaRok 20158818
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2764
Ikona - strzałka prawaRadni3564
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4130
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7175
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4824
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5271
Ikona - strzałka prawaRok 20168477
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2382
Ikona - strzałka prawaRadni3436
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3553
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5419
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4360
Ikona - strzałka prawaRok 201711625
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2105
Ikona - strzałka prawaRadni3264
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3280
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4785
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3784
Ikona - strzałka prawaRok 20186736
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1513
Ikona - strzałka prawaRadni2585
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1761
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2977
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2483
Ikona - strzałka prawaRok 2019640
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu164
Ikona - strzałka prawaRadni155
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu175
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych354
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty350
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne1131
Ikona - strzałka prawaPrzetargi9786
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty7084
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne1832
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu2328
Ikona - strzałka prawaBudżet 2019321
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany170
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa65
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu56
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie67
Ikona - strzałka prawaBudżet 20182704
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1365
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa762
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu911
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie703
Ikona - strzałka prawaBudżet 20174387
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2779
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1441
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1825
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1308
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164929
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3750
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1843
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2334
Ikona - strzałka prawaOpinie1806
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155810
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4156
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2715
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3112
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2322
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146680
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4896
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2960
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3790
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2549
Ikona - strzałka prawaBudżet 20137472
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4708
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3290
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4219
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2798
Ikona - strzałka prawaBudżet 20127163
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6332
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3273
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3130
Ikona - strzałka prawaBudżet 201111300
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011246
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911464
Ikona - strzałka prawaBudżet 200814187
Ikona - strzałka prawaBudżet 200714011
Ikona - strzałka prawaBudżet 200618207
Ikona - strzałka prawaBudżet 200519991
Ikona - strzałka prawaBudżet 200414349
Ikona - strzałka prawaBudżet 200312388
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa8475
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała4439
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14348
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego24057
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego17235
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze189202
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne1323
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie1822
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice26869
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska27395
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik29236
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów44958
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów26999
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie19349
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów44619
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice23434
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12221
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22451
Ikona - strzałka prawaArchiwum15490
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11877
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11392
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11066

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 12:17:42, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)