Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1172923
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane45938
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne25310
Ikona - strzałka prawaHistoria22903
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22950
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki61882
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6410
Ikona - strzałka prawaKomunikaty239670
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru10081
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru1914
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17883
Ikona - strzałka prawaRegulamin27508
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu45031
Ikona - strzałka prawaKompetencje23530
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10617
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12662
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3387
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3265
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3268
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3326
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji9934
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002611
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006617
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010621
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014601
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018722
Ikona - strzałka prawaStarosta42033
Ikona - strzałka prawaWicestarosta23351
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu28856
Ikona - strzałka prawaKompetencje6127
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu19037
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8492
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu87846
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu81786
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty38294
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych19317
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje3204
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej2622
Ikona - strzałka prawaStatystyki2462
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru28038
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy19922
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki26045
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty303
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg50612
Ikona - strzałka prawaInformacje1996
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego18286
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu20641
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem47113
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia2391
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury31249
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia14405
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania3274
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska27866
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5600
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4853
Ikona - strzałka prawaDruki860
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji5680
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności31828
Ikona - strzałka prawaInformacje8363
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania298
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15935
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11421
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8228
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12952
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa24391
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie776
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi14251
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1308
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie1821
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1513
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1358
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1449
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach2163
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1662
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1632
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1396
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie1759
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1654
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1599
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1394
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie1792
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1347
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1532
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty601
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1661
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1569
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1895
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie2173
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie1333
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz7207
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji19335
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13457
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21691
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny17090
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22549
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20137854
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3214
Ikona - strzałka prawaRadni4165
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3430
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5272
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3893
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3838
Ikona - strzałka prawaRok 201410484
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3482
Ikona - strzałka prawaRadni4484
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6120
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7103
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5130
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5032
Ikona - strzałka prawaRok 20157581
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2277
Ikona - strzałka prawaRadni2971
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3525
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6156
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4166
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4313
Ikona - strzałka prawaRok 20167009
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1895
Ikona - strzałka prawaRadni2834
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2856
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4384
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1157
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3340
Ikona - strzałka prawaRok 20174904
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1354
Ikona - strzałka prawaRadni1790
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1852
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2950
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1920
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2324
Ikona - strzałka prawaRok 2018433
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu102
Ikona - strzałka prawaRadni109
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu109
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych166
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty162
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne27
Ikona - strzałka prawaPrzetargi171
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty83
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne31
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu1176
Ikona - strzałka prawaBudżet 2018869
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany344
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa205
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu148
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie151
Ikona - strzałka prawaBudżet 20172961
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1664
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa832
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu811
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie769
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163841
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2786
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1353
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1565
Ikona - strzałka prawaOpinie1305
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154720
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3235
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2058
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2461
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1852
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145661
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4011
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2445
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3086
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2077
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136357
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3951
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2713
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3475
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2325
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126178
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5464
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2799
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2663
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119930
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109852
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910011
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812780
Ikona - strzałka prawaBudżet 200711120
Ikona - strzałka prawaBudżet 200614446
Ikona - strzałka prawaBudżet 200516263
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412966
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311116
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa6877
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3374
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13135
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22457
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15983
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze164623
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne34
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie62
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice24704
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska25291
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27393
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów41027
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25429
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17737
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów42202
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21931
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11048
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18996
Ikona - strzałka prawaArchiwum13633
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10614
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10044
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9946

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-22 14:29:17, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)