Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1281790
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane48069
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne26393
Ikona - strzałka prawaHistoria24056
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach24085
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki63594
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6768
Ikona - strzałka prawaKomunikaty292853
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru12309
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru2895
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.2452
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19115
Ikona - strzałka prawaRegulamin29627
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu49400
Ikona - strzałka prawaKompetencje26176
Ikona - strzałka prawaPlan pracy12000
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady13851
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu4132
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3928
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3984
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3985
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji11796
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021237
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061215
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101211
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141217
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20181475
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-202314
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji1317
Ikona - strzałka prawaStarosta46388
Ikona - strzałka prawaWicestarosta25353
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu30948
Ikona - strzałka prawaKompetencje6581
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu20542
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu10043
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu95081
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu89443
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty44922
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych20522
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje5229
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej3970
Ikona - strzałka prawaStatystyki3691
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru29927
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy21439
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki27923
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty988
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg53355
Ikona - strzałka prawaInformacje2572
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego19631
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu22177
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem51360
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia3867
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania526
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury34436
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia23361
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4837
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska29952
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy6065
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5262
Ikona - strzałka prawaDruki1375
Ikona - strzałka prawaKomunikaty440
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji7086
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności36728
Ikona - strzałka prawaInformacje9623
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1891
Ikona - strzałka prawaDział Prawny17214
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów12528
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP9271
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli14154
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa26051
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1255
Ikona - strzałka prawaRODO15957
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie179
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie2256
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie3123
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie2661
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie2370
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie2420
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach3392
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka2904
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie3030
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach2350
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie3087
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku2841
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie2804
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie2433
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie3050
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie2422
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym2657
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty963
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie2660
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie2699
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie3039
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie3444
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie2481
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz8301
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji20612
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej14496
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego22908
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny18018
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny24050
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201411387
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3856
Ikona - strzałka prawaRadni5011
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6824
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych8302
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5627
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5496
Ikona - strzałka prawaRok 20158467
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2630
Ikona - strzałka prawaRadni3401
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3955
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6830
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4608
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5021
Ikona - strzałka prawaRok 20168096
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2250
Ikona - strzałka prawaRadni3272
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3349
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5100
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4043
Ikona - strzałka prawaRok 20179097
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1945
Ikona - strzałka prawaRadni2786
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2968
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4344
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3459
Ikona - strzałka prawaRok 20184567
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1068
Ikona - strzałka prawaRadni1704
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1261
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2112
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1802
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne818
Ikona - strzałka prawaPrzetargi7041
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty3947
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne1221
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu2036
Ikona - strzałka prawaBudżet 20182232
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany995
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa612
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu604
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie538
Ikona - strzałka prawaBudżet 20174005
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2498
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1267
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1481
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1149
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164662
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3511
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1700
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2111
Ikona - strzałka prawaOpinie1664
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155538
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3926
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2557
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2910
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2190
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146402
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4654
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2824
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3584
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2409
Ikona - strzałka prawaBudżet 20137189
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4495
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3123
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4006
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2667
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126910
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6095
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3148
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3008
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110914
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010858
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911090
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813819
Ikona - strzałka prawaBudżet 200713240
Ikona - strzałka prawaBudżet 200617197
Ikona - strzałka prawaBudżet 200518893
Ikona - strzałka prawaBudżet 200414015
Ikona - strzałka prawaBudżet 200312079
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne87343
Ikona - strzałka prawaPrzetargi463870
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty149774
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne50123
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa8047
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała4159
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14025
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego23626
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego16885
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze176488
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne832
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie1216
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice26281
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska26776
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik28740
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów43890
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów26561
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie18884
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów43964
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice23022
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11864
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian21494
Ikona - strzałka prawaArchiwum14992
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11507
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11025
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10763

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 09:36:55, zmian dokonał(a): Wioletta Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)