Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1252849
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane47484
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne26144
Ikona - strzałka prawaHistoria23783
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach23821
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki63231
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6689
Ikona - strzałka prawaKomunikaty274935
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru11617
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru2630
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.846
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18775
Ikona - strzałka prawaRegulamin29065
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu47091
Ikona - strzałka prawaKompetencje25342
Ikona - strzałka prawaPlan pracy11566
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady13413
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3884
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3742
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3759
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3763
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji11215
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021057
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061057
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101057
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141039
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20181236
Ikona - strzałka prawaStarosta44725
Ikona - strzałka prawaWicestarosta24466
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu29971
Ikona - strzałka prawaKompetencje6410
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu19887
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu9376
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu92821
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu87405
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty43104
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych20200
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje4548
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej3620
Ikona - strzałka prawaStatystyki3357
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru29386
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy20978
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki27377
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty767
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg52626
Ikona - strzałka prawaInformacje2423
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego19217
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu21690
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem50319
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia3460
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania254
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury33580
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia20196
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4485
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska29425
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5940
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5145
Ikona - strzałka prawaDruki1232
Ikona - strzałka prawaKomunikaty290
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji6682
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności35502
Ikona - strzałka prawaInformacje9237
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1476
Ikona - strzałka prawaDział Prawny16830
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów12214
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8996
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli13846
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa25697
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1143
Ikona - strzałka prawaRODO15559
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie82
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie2011
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie2774
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie2374
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie2075
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie2184
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach3067
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka2594
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie2636
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach2077
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie2747
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku2498
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie2412
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie2109
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie2680
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie2124
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym2348
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty859
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie2372
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie2349
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie2710
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie3075
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie2142
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz8017
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji20341
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej14240
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego22603
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny17783
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny23641
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201411131
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3745
Ikona - strzałka prawaRadni4828
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6623
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7891
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5492
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5338
Ikona - strzałka prawaRok 20158250
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2519
Ikona - strzałka prawaRadni3280
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3831
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6632
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4480
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4824
Ikona - strzałka prawaRok 20167849
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2164
Ikona - strzałka prawaRadni3171
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3226
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4914
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3880
Ikona - strzałka prawaRok 20176588
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1833
Ikona - strzałka prawaRadni2475
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2711
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3994
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3189
Ikona - strzałka prawaRok 20183242
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu784
Ikona - strzałka prawaRadni1170
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu902
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1528
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1310
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne605
Ikona - strzałka prawaPrzetargi5503
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty2775
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne949
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu1829
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181874
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany784
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa491
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu410
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie420
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173776
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2274
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1169
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1299
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1059
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164484
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3354
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1604
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1973
Ikona - strzałka prawaOpinie1556
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155358
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3783
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2363
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2791
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2112
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146217
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4493
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2696
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3438
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2326
Ikona - strzałka prawaBudżet 20137001
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4337
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3014
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3879
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2586
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126731
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5914
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3051
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2907
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110664
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010589
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910842
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813566
Ikona - strzałka prawaBudżet 200712668
Ikona - strzałka prawaBudżet 200616508
Ikona - strzałka prawaBudżet 200518135
Ikona - strzałka prawaBudżet 200413755
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311885
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne87049
Ikona - strzałka prawaPrzetargi453897
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty147639
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne49881
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa7770
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3964
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13832
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego23329
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego16646
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze172571
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne610
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie872
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice25937
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska26436
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik28364
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów43124
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów26295
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie18622
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów43554
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice22774
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11654
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian20920
Ikona - strzałka prawaArchiwum14687
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11320
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10803
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10565

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-15 13:03:20, zmian dokonał(a): Bożena Grzyb

WCAG 2.0 (Level AA)