Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1111363
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane44903
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24813
Ikona - strzałka prawaHistoria22387
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22392
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki60968
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6155
Ikona - strzałka prawaKomunikaty200959
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia8855
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1460
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17362
Ikona - strzałka prawaRegulamin26589
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze30013
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza11027
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu43683
Ikona - strzałka prawaKompetencje23002
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10058
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12213
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu2991
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej2911
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu2785
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna2907
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji9153
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002407
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006408
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010405
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014362
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018467
Ikona - strzałka prawaStarosta40534
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22732
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu28073
Ikona - strzałka prawaKompetencje5896
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18540
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu7942
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu83826
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu77505
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty34259
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych18705
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje2358
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej1952
Ikona - strzałka prawaStatystyki1809
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego21841
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15458
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru27174
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy19152
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki25142
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty62
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg49130
Ikona - strzałka prawaInformacje1628
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17606
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu19899
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem45176
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia1712
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury29178
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia8930
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2505
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska26821
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5315
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4607
Ikona - strzałka prawaDruki605
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji4916
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności28935
Ikona - strzałka prawaInformacje7902
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15378
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów10882
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7743
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie1197
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1000
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie928
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie920
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach1498
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1105
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1030
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach958
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie1131
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1150
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1047
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie913
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie1140
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie878
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1074
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty388
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1075
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1046
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1220
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie1566
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie733
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6671
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18835
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13021
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21145
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16640
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny21968
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20119077
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3296
Ikona - strzałka prawaRadni3934
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4140
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4842
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3713
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3394
Ikona - strzałka prawaRok 20127542
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2576
Ikona - strzałka prawaRadni3706
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3217
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4664
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3623
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3668
Ikona - strzałka prawaRok 20137497
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2950
Ikona - strzałka prawaRadni3757
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3186
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4812
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3603
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3512
Ikona - strzałka prawaRok 201410096
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3273
Ikona - strzałka prawaRadni4131
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5679
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6577
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4851
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4669
Ikona - strzałka prawaRok 20157119
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2064
Ikona - strzałka prawaRadni2677
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3167
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5727
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3819
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3859
Ikona - strzałka prawaRok 20166283
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1646
Ikona - strzałka prawaRadni2426
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2433
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3746
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa797
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2847
Ikona - strzałka prawaRok 20173431
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu915
Ikona - strzałka prawaRadni1239
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1050
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1774
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1169
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1480
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi771
Ikona - strzałka prawaBudżet 20171994
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1046
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa533
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu455
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie489
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163294
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2182
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1081
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1161
Ikona - strzałka prawaOpinie987
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154370
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2775
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1692
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2051
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1594
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145317
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3545
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2159
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2663
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1799
Ikona - strzałka prawaBudżet 20135976
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3571
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2387
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3087
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2062
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125819
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4915
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2560
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2424
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119268
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109304
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099412
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812053
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710112
Ikona - strzałka prawaBudżet 200612711
Ikona - strzałka prawaBudżet 200515068
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412497
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310632
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne83376
Ikona - strzałka prawaPrzetargi391138
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty129230
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne48136
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa6199
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3017
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12670
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12475
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa23599
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie520
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi13293
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie895
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice24044
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24718
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik26855
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów40004
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów24947
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17273
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów41475
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21450
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze154647
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10669
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian17604
Ikona - strzałka prawaArchiwum12803
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10009
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9629
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9548

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-20 15:29:42, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)