Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zbieranie statystyk

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

siedziba: budynek Starostwa, IV piętro,

tel. (015) 868-47-19 

fax. (015) 868-47-21

e-mail: rolnictwo@opatow.pl

Kierownik: mgr inż. Bogusław Długowolski

Stanowiska:

ds. ochrony środowiska

tel. +48 (15) 868-47-15

piętro IV

pok. 411

ds. rolnictwa i gospodarki wodnej

tel. +48 (15) 868-47-16

piętro IV

pok. 410

geolog powiatowy

tel. +48 (15) 868-47-15

piętro IV

pok. 410

zadania komórki


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-18 16:51:1, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)